Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği
ÇED Kapsam Dışı ( Muafiyet) Başvuruları

 

ÇED kapsam dışı başvurusu için  gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.

 

Dilekçe örneği ( Dilekçenin altında hangi belgelerin gerektiği yazılmıştır.)

ÇED muafiyet formu

Taahhutname

İş akım şeması örneği

Proses Özeti Örneği