Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği

Tarihe tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor

21 Ağustos 2020
Tarihe  tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor
Tarihe  tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor
Tarihe  tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor
Tarihe  tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor
Tarihe  tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor
Tarihe  tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor
Tarihe  tanıklık eden Anıt Ağaçlara özel bakım çalışmaları devam ediyor

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi ile "Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek, bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak ve izlemek" görevleri Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Şanlıurfa, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na ev sahipliği yapmakta olup, Bölge Komisyonu’nun yetki alanında Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Adıyaman, Mardin, Kilis ve Batman İlleri bulunmaktadır.

Anıt Ağaçlar doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan değeri tartışılmaz zenginliklerimizdir. Toplum belleğini diri tutarak kuşaklar arasında köprü vazifesi gören bu miraslarımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yapılması önemli bir görevdir.

Bu anlayışla, Bakanlığımızca Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu yetki alanındaki Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Mardin, Şanlıurfa İllerinde Bulunan Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu İşi 2020 bütçe programına alınarak 2020/288851 İhale Kayıt Numarası ile ihalesi yapılmış olup yüklenici firma ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 07.07.2020 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.

Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu sorumluluğunda bulunan İlimizin de dahil olduğu 6 İldeki Anıt Ağaçların sayısı 95 adet olup bunlardan 35 adedi Şanlıurfa İlimizde yer almaktadır.

Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa İlimizin en önemli tarihi, dini ve turistik lokasyonu olan Balıklıgöl Platosunda mülga Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2010 tarih ve 1045 sayılı kararı ile tescillenmiş 6 adet Anıt Ağaç bulunmakta olup, işe bu ağaçlardan başlanmıştır. Ayrıca ülkemizdeki en yaşlı zeytin ağaçlarından biri de İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Altınbaşak Köyü, Göbekli mezrası sınırlarında bulunmaktadır. Bu Anıt ağacımız mülga Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2007 tarih ve 563 sayılı kararı ile tescillenmiş olup 1326 yaşında olduğu bilinmektedir. Yine bölgenin tespit edilmiş en yaşlı fıstık ağacı da İlimiz, Halfeti İlçesi, Fıstıközü Köyünde bulunmaktadır. Bu Anıt Ağacımız Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 22.07.2015 tarih ve 173 sayılı kararı ile tescillenmiş olup 462 yaşında olduğu bilinmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce bu miraslara bakım ve rehabilitasyon çalışmasının yapılması, Şanlıurfa İli ve sorumluluğunda yer alan Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Kilis İlleri için büyük bir şans olup yapılacak olan bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ile gelecek nesillere bu Anıt Ağaçları koruyarak aktarabilmek en büyük hedefimizdir. Her zaman dediğimiz gibi “KORUMAK SEVMEKLE BAŞLAR”.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/tarihe-taniklik-eden-anit-agaclara-ozel-bakim-/1947720

 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır