TIBBİ ATIK TAŞIMA FİYATININ BELİRLENMESİ
04 Ocak 2016

MADDE:1

            22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 23. maddesi “Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir.” hükmü gereği İlimizde 2016 yılında tıbbi atık üreticilerine uygulanacak olan tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf (sterilizasyon) ücretinin KDV Hariç 2,00 TL/Kg olarak belirlenmesine,

 

 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir