TAŞARON İŞÇİLERİNE SINAV YAPILDI
TAŞARON İŞÇİLERİNE SINAV YAPILDI
20 Şubat 2018

24/12/2017 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci Maddesi (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü Madde) uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin yapılan başvurular ile ilgili 29/01/2018 tarihli Tespit Komisyonu Kararına göre sınava girmeye Hak Sahibi olan taşeron işçilerinin yazılı sınavları 20/02/2018 Salı günü saat 10:00'da yapılmış olup, sınav sonuçları aşağıda belirtilmiş ve Sınav sonuçlarına itiraz 3 gündür.

Sınav sonuçlarına Üç ( 3 ) gün içerisinde  İtiraz olmaması halinde sınav sonuçları kesinlik kazanır.