İLAN
02 Eylül 2016

İLAN ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 350 ada 6 parsele (11.400,00 m2) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 01.09.2016 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur. 01.09.2016 İsmail IŞIKDAĞ Tuncay ALP Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Şehir Plancısı