DUYURU
10 Haziran 2016

İLAN ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi, Atatürk Mahallesi’nde bulunan toplam büyüklüğü 90.000,00 m² olan 1 ada 47 nolu parselin 10.000,00 m² lik kısmına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 10.06.2016 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur. 10.06.2016 İsmail IŞIKDAĞ Tuncay ALP Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Şehir Plancısı