ASKIYA ALMA TUTANAĞI
06 Aralık 2016

  

 

İLAN

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan 1958 Ada, 6 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 05.12.2016 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

05.12.2016

 

 

       İsmail IŞIKDAĞ                                                                               Tuncay ALP

Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.                                                            Şehir Plancısı