ASKIYA ALMA TUTANAĞI
07 Eylül 2017

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca  22.08.2017 tarihinde onaylanan Adıyaman-Şanlıurfa- Diyarbakır Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 07.09.2017 tarihinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İlan Panosu (1. Kat) yerinde 30(otuz) süre ile Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.