ASKIYA ALMA TUTANAĞI
26 Temmuz 2017

 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 14.07.2017 tarih ve 12744 sayılı Olur’u ile onaylanan; Şanlıurfa İli,  Ceylanpınar İlçesi, Kepezmevkii Mahallesinde bulunan 4078 no’lu parseli kapsayan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine istinaden 26.07.2017 tarihinde “Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası” ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.