ASKIYA ALMA TUTANAĞI
24 Temmuz 2017

  

644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 29.06.2017 tarih ve 11583 sayılı Olur’u ile onaylanan; Şanlıurfa İli,  Merkez İlçesi, Batıkent Mahallesinde bulunan mülkiyeti TOKİ’ye ait 439 ve 442 no’lu parselleri kapsayan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine istinaden 25.07.2017 tarihinde “Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası” ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.