ASKIYA ALMA TUTANAĞI
21 Mart 2017

 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.03.2017 tarih ve 4673 sayılı olur'u ile onaylanan: Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan 1958 ada 6 no'lu parseli kapsayan İmar uygulaması, 3194 sayılı İmar kanununun 19.maddesine istinaden 21.03.2017 tarihinde ''Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Hizmet Binası'' ilan panosunda 30(otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.