ASKIYA ALMA TUTANAĞI
09 Mart 2017

 644 Sayılı kanun hükmende Kararnamenin uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.02.2017 Tarih ve 2811 Sayılı oluru ile onaylanan Şanlıurfa İli, Suruç ilçesi ,Remil Mahallesinde bulunan 421 no'lu parseli kapsayan İmar Uygulaması 3194 sayılı İmar kanununun 19. maddesine istinaden 10.03.2017 Tarihinde Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İlan panosun da (30) otuz gün süre ile ile askıya çıkartılmıştır.