ASKIYA ALMA TUTANAĞI
06 Mart 2017

 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 06.02.2017 tarih ve 2247 sayılı Olur’u ile onaylanan; Şanlıurfa İli,  Viranşehir İlçesi, Eyyüpnebi Mahallesinde bulunan 130/3, 131/1, 132/1 no’lu parselleri kapsayan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine istinaden 07.03.2017 tarihinde “Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası” ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.