ASKIYA ALMA TUTANAĞI
21 Temmuz 2016

ŞANLIURFA VALİLİĞİ ASKIYA ALMA TUTANAĞI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanan; Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Kadıkendi Mahallesi 439 ve 442 Nolu Parsellere İlişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı, 20.07.2016 tarihinde “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası” ilan panosunda ve internet sayfamızda 30(otuz) gün süre ile eşzamanlı olarak Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır. 20/07/2016 İsmail IŞIKDAĞ Abdülhakim BÖREKÇİ Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Y. Şehir Plancısı