2016 YILI ATIK BEYANI
01 Ocak 1900

 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 9 (ğ) bendi kapsamında atık üreticileri; 2016 yılı atık beyanı yapmaları gerekmektedir.

- Atık Beyanı, Çevre Bilgi Sistemine (https://online.cevre.gov.tr/) kullanıcı adı ve parola ile giriş yapıldıktan sonra Atık Yönetim Uygulaması içerisinde yer alan Atık Beyan Sistemi kullanılarak yapılacaktır.

- Atık Beyan Sistemi 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasında, beyan girişine açık olacaktır.

- Sisteme girilen atık verileri 2016 yılına ait olmalıdır.

- Atık Beyanın zamanında yapılmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesi (g) bendi gereği 12.736 TL idari para cezası uygulanacaktır.

- Atık Beyanının yapılması ile ilgili yardım dökümanları ekte sunulmuştur.

 

Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Atık üreticisi;

ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,